داعشی های وطنی

فرقه ای  از داعشی های وطن 

شد به میدان شرر با صد فتن

شد به میدان همچو یاران یزید

پاره کرد حرمت ز سالار شهید

با خیال و کید و مکر دشمنان

در خیابان می زدند آتش به جان

تیر از کینه به وحدت شد رها 

از کمان دشمن دین خدا 

 

سخن من با کسی است که پرچم کشورم پایین کشید و آنرا آتش زد ،

ای جاهل تویی که پرچم کشورت به پایین کشیدی میخواهی زیر پرچم 

کدام کشور بروی ؟ تویی؟که پرچم کشورم را سوزاندی اگر شناسایی شود همین مردم جگرت را به دندان میکشند ما صدها هزارشهید دادیم که این پرچم سربلند و سرافراز بماند، حالا توی بی شناسنامه سرت به جایی رسیده است که درچم کش

/ 0 نظر / 45 بازدید